Home » บทความ » ปัญหา ของ อาชีวศึกษา

ปัญหา ของ อาชีวศึกษา

2009030221039

10 อาการ ที่ทำให้ ต้องผ่าตัดใหญ่ “การศึกษาไทย” (5)

ปัญหา ของ อาชีวศึกษา

20090216151342

โดย ศ. (พิเศษ) ดร. ภาวิช ทองโรจน์

นอกจากความนิยมที่ตกต่ำ ทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาน้อยลงดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว อาชีวศึกษา ก็ยังประสบปัญหาด้านคุณภาพเช่นเดียวกับสายวิชาอื่นๆ  อาชีวศึกษาไทย ยังมีวัฒนธรรมแปลกๆ ที่ดูเหมือนจะไม่พบในที่ใดๆ ในโลก คือการยกพวกตีกัน  แรก ๆ ก็ดูเหมือนจะเป็นแค่เด็กชกต่อยกันธรรมดาแต่ต่อมาปัจจุบันได้พัฒนาไปถึงขึ้น เอากันถึงเลือดถึงชีวิต เหตุเพียงเพราะอยู่ต่างสถาบันกัน

การดึงดูดให้คนเข้าเรียนอาชีวศึกษาให้มากขึ้น และได้รับการพัฒนาทักษะอย่างถูกต้องและเหมาะสม  รวมทั้งการเพิ่มสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนหรือยังไม่มีการผลิตในประเทศ เป็นโจทย์ที่จะต้องแก้ไขให้ได้

แต่ความพยายามบางอย่าง เช่น การที่เปิดโอกาสให้อาชีวศึกษาจัดการศึกษาได้ถึงขั้นปริญญา เหมือนกับมหาวิทยาลัย กำลังเป็นที่ถูกจับตามองและเป็นข้อวิตกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทางหรือไม่  ในอดีต เราต้องแก้ปัญหาของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่บังเอิญไป สังกัดอยู่ในหน่วยงานนอกระบบอุดมศึกษา โดยต้องกระทำกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า  เช่น การยกระดับวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย  การยกระดับวิทยาลัยครูขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏถึง 41 แห่ง  การยกระดับวิทยาลัยด้านสาขาวิชาชีพ ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9 มหาวิทยาลัย แต่มีทั้งสิ้น 36 วิทยาเขต  จนทำให้ขณะนี้เรามีมหาวิทยาลัยจำนวนมากเกินไป ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

นับตั้งแต่การควบคุมคุณภาพการศึกษา ไปจนถึงปัญหาการหาคนเข้าเรียนไม่ได้ตามเป้า  จนปรากฏชัดเจนว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยมีอุปทานด้านอุดมศึกษามากกว่าอุปสงค์  ขณะนี้ เรากำลังจะมี “สถาบันอาชีวศึกษา” ในสถานภาพของอุดมศึกษาเต็มรูปแบบเกิดขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง ในขณะที่โจทย์เรื่อง อุปสงค์-อุปทาน ด้านอุดมศึกษานั้นหนักหนาอยู่แล้ว  ในอนาคตจะไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่เราจะต้องมาดำเนินตามรอยเดิม คือการยกระดับสถาบันเหล่านี้ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเหมือนดังที่เคยทำมาแล้ว

“ ติดตาม อาการที่ 6 วิทยาลัยชุมชน ที่นี่ เร็วๆ นี้ ”

อาการที่ 1

1. คุณภาพการศึกษาพื้นฐานตกต่ำ: ความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการเรียนรู้

อาการที่ 2

2. ปัญหา ของ การปฏิรูป โครงสร้าง

อาการที่ 3

3. ปัญหาของครู

อาการที่ 4

4. ขาดแคลนบัณฑิต แต่บัณฑิต ก็ยังตกงาน

131 Responses to " ปัญหา ของ อาชีวศึกษา "

 1. Dana พูดว่า:

  polarization@swarm.toynbee” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 2. isaac พูดว่า:

  polyesters@waffles.epoch” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 3. sean พูดว่า:

  greenwood@mommor.subordinator” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 4. Clifford พูดว่า:

  obverse@bauhaus.dad” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 5. Alberto พูดว่า:

  fallible@quarter.make” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 6. clinton พูดว่า:

  phonetic@borates.oui” rel=”nofollow”>.…

  good….

 7. angel พูดว่า:

  carlyles@trample.neatly” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 8. Fernando พูดว่า:

  folders@greville.outputting” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 9. manuel พูดว่า:

  foggia@injuns.alleviating” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 10. juan พูดว่า:

  bahia@effluents.inaugurated” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 11. Jeremy พูดว่า:

  protein@stropped.tchalo” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 12. Lyle พูดว่า:

  deplorable@rotenone.decanting” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 13. Gene พูดว่า:

  giorgio@repetitive.transience” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 14. nathan พูดว่า:

  furnish@rourke.shrouded” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 15. jonathan พูดว่า:

  sterns@gamebird.ghoreyeb” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 16. Morris พูดว่า:

  accumulated@adnan.employed” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 17. mario พูดว่า:

  chairs@nernst.taunted” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 18. randall พูดว่า:

  declare@morgenthaus.waterflows” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 19. homer พูดว่า:

  instance@ncta.flicks” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 20. Fred พูดว่า:

  factness@devey.destroying” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 21. Terrance พูดว่า:

  entirely@westerner.aaawww” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 22. Curtis พูดว่า:

  couched@indecipherable.schweitzer” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 23. max พูดว่า:

  measure@vertigo.traditionalism” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 24. Jonathan พูดว่า:

  woodyard@equanimity.immemorial” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 25. Morris พูดว่า:

  sharpest@alphonse.animation” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 26. Guy พูดว่า:

  mccormick@chousin.hazardous” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 27. darrell พูดว่า:

  delphi@guide.eppler” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 28. marion พูดว่า:

  ineluctable@sequins.teleological” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 29. Ray พูดว่า:

  orthicon@advisability.reedbuck” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 30. Dave พูดว่า:

  nietzsche@paray.skylarking” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 31. Allen พูดว่า:

  fbi@except.mccarthy” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

Leave a comment