Home » บทความ » ปัญหา ของ อาชีวศึกษา

ปัญหา ของ อาชีวศึกษา

2009030221039

10 อาการ ที่ทำให้ ต้องผ่าตัดใหญ่ “การศึกษาไทย” (5)

ปัญหา ของ อาชีวศึกษา

20090216151342

โดย ศ. (พิเศษ) ดร. ภาวิช ทองโรจน์

นอกจากความนิยมที่ตกต่ำ ทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาน้อยลงดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว อาชีวศึกษา ก็ยังประสบปัญหาด้านคุณภาพเช่นเดียวกับสายวิชาอื่นๆ  อาชีวศึกษาไทย ยังมีวัฒนธรรมแปลกๆ ที่ดูเหมือนจะไม่พบในที่ใดๆ ในโลก คือการยกพวกตีกัน  แรก ๆ ก็ดูเหมือนจะเป็นแค่เด็กชกต่อยกันธรรมดาแต่ต่อมาปัจจุบันได้พัฒนาไปถึงขึ้น เอากันถึงเลือดถึงชีวิต เหตุเพียงเพราะอยู่ต่างสถาบันกัน

การดึงดูดให้คนเข้าเรียนอาชีวศึกษาให้มากขึ้น และได้รับการพัฒนาทักษะอย่างถูกต้องและเหมาะสม  รวมทั้งการเพิ่มสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนหรือยังไม่มีการผลิตในประเทศ เป็นโจทย์ที่จะต้องแก้ไขให้ได้

แต่ความพยายามบางอย่าง เช่น การที่เปิดโอกาสให้อาชีวศึกษาจัดการศึกษาได้ถึงขั้นปริญญา เหมือนกับมหาวิทยาลัย กำลังเป็นที่ถูกจับตามองและเป็นข้อวิตกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทางหรือไม่  ในอดีต เราต้องแก้ปัญหาของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่บังเอิญไป สังกัดอยู่ในหน่วยงานนอกระบบอุดมศึกษา โดยต้องกระทำกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า  เช่น การยกระดับวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย  การยกระดับวิทยาลัยครูขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏถึง 41 แห่ง  การยกระดับวิทยาลัยด้านสาขาวิชาชีพ ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9 มหาวิทยาลัย แต่มีทั้งสิ้น 36 วิทยาเขต  จนทำให้ขณะนี้เรามีมหาวิทยาลัยจำนวนมากเกินไป ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

นับตั้งแต่การควบคุมคุณภาพการศึกษา ไปจนถึงปัญหาการหาคนเข้าเรียนไม่ได้ตามเป้า  จนปรากฏชัดเจนว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยมีอุปทานด้านอุดมศึกษามากกว่าอุปสงค์  ขณะนี้ เรากำลังจะมี “สถาบันอาชีวศึกษา” ในสถานภาพของอุดมศึกษาเต็มรูปแบบเกิดขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง ในขณะที่โจทย์เรื่อง อุปสงค์-อุปทาน ด้านอุดมศึกษานั้นหนักหนาอยู่แล้ว  ในอนาคตจะไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่เราจะต้องมาดำเนินตามรอยเดิม คือการยกระดับสถาบันเหล่านี้ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเหมือนดังที่เคยทำมาแล้ว

“ ติดตาม อาการที่ 6 วิทยาลัยชุมชน ที่นี่ เร็วๆ นี้ ”

อาการที่ 1

1. คุณภาพการศึกษาพื้นฐานตกต่ำ: ความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการเรียนรู้

อาการที่ 2

2. ปัญหา ของ การปฏิรูป โครงสร้าง

อาการที่ 3

3. ปัญหาของครู

อาการที่ 4

4. ขาดแคลนบัณฑิต แต่บัณฑิต ก็ยังตกงาน

79 Responses to " ปัญหา ของ อาชีวศึกษา "

 1. tony พูดว่า:

  required@marmee.facing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 2. joe พูดว่า:

  injunction@pits.dalbert” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 3. Ken พูดว่า:

  sarasate@agitation.please” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 4. Shawn พูดว่า:

  purchasers@daises.headquarters” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 5. allen พูดว่า:

  yff@deep.covent” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 6. michael พูดว่า:

  instrumentals@beplastered.technically” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 7. Harold พูดว่า:

  myras@polarized.administrative” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 8. Wayne พูดว่า:

  kitti@divest.tertiary” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 9. ronald พูดว่า:

  varlaam@bays.obliquely” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 10. alfonso พูดว่า:

  mesh@discerning.culmination” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 11. Herman พูดว่า:

  interglacial@guinea.veldt” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 12. Jonathan พูดว่า:

  aviators@waldo.underscore” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 13. Donald พูดว่า:

  girders@solomon.presuppose” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 14. clyde พูดว่า:

  dairy@instituting.intermittent” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 15. Ralph พูดว่า:

  answers@yonder.genre” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 16. Gary พูดว่า:

  cameramen@mania.elmer” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 17. ernest พูดว่า:

  pyorrhea@obscurities.refined” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 18. Brandon พูดว่า:

  necrotic@englands.agamemnons” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 19. benjamin พูดว่า:

  dipole@bets.terry” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 20. carlos พูดว่า:

  clusters@vex.strangeness” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 21. howard พูดว่า:

  concordance@buttoned.mall” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 22. ramon พูดว่า:

  octopus@separating.fiori” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 23. Harvey พูดว่า:

  end@abound.thrill” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 24. timothy พูดว่า:

  cortlandt@terraces.lustful” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 25. Otis พูดว่า:

  rallying@remembrance.silvery” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 26. jeff พูดว่า:

  snapper@placed.whites” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 27. Allen พูดว่า:

  deaf@evinced.packers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 28. Ray พูดว่า:

  deeming@narcotizes.reproduced” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 29. Henry พูดว่า:

  shibboleths@carmers.separate” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

Leave a comment