Home » บทความ » ปัญหา ของ อาชีวศึกษา

ปัญหา ของ อาชีวศึกษา

2009030221039

10 อาการ ที่ทำให้ ต้องผ่าตัดใหญ่ “การศึกษาไทย” (5)

ปัญหา ของ อาชีวศึกษา

20090216151342

โดย ศ. (พิเศษ) ดร. ภาวิช ทองโรจน์

นอกจากความนิยมที่ตกต่ำ ทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาน้อยลงดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว อาชีวศึกษา ก็ยังประสบปัญหาด้านคุณภาพเช่นเดียวกับสายวิชาอื่นๆ  อาชีวศึกษาไทย ยังมีวัฒนธรรมแปลกๆ ที่ดูเหมือนจะไม่พบในที่ใดๆ ในโลก คือการยกพวกตีกัน  แรก ๆ ก็ดูเหมือนจะเป็นแค่เด็กชกต่อยกันธรรมดาแต่ต่อมาปัจจุบันได้พัฒนาไปถึงขึ้น เอากันถึงเลือดถึงชีวิต เหตุเพียงเพราะอยู่ต่างสถาบันกัน

การดึงดูดให้คนเข้าเรียนอาชีวศึกษาให้มากขึ้น และได้รับการพัฒนาทักษะอย่างถูกต้องและเหมาะสม  รวมทั้งการเพิ่มสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนหรือยังไม่มีการผลิตในประเทศ เป็นโจทย์ที่จะต้องแก้ไขให้ได้

แต่ความพยายามบางอย่าง เช่น การที่เปิดโอกาสให้อาชีวศึกษาจัดการศึกษาได้ถึงขั้นปริญญา เหมือนกับมหาวิทยาลัย กำลังเป็นที่ถูกจับตามองและเป็นข้อวิตกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทางหรือไม่  ในอดีต เราต้องแก้ปัญหาของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่บังเอิญไป สังกัดอยู่ในหน่วยงานนอกระบบอุดมศึกษา โดยต้องกระทำกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า  เช่น การยกระดับวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย  การยกระดับวิทยาลัยครูขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏถึง 41 แห่ง  การยกระดับวิทยาลัยด้านสาขาวิชาชีพ ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9 มหาวิทยาลัย แต่มีทั้งสิ้น 36 วิทยาเขต  จนทำให้ขณะนี้เรามีมหาวิทยาลัยจำนวนมากเกินไป ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

นับตั้งแต่การควบคุมคุณภาพการศึกษา ไปจนถึงปัญหาการหาคนเข้าเรียนไม่ได้ตามเป้า  จนปรากฏชัดเจนว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยมีอุปทานด้านอุดมศึกษามากกว่าอุปสงค์  ขณะนี้ เรากำลังจะมี “สถาบันอาชีวศึกษา” ในสถานภาพของอุดมศึกษาเต็มรูปแบบเกิดขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง ในขณะที่โจทย์เรื่อง อุปสงค์-อุปทาน ด้านอุดมศึกษานั้นหนักหนาอยู่แล้ว  ในอนาคตจะไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่เราจะต้องมาดำเนินตามรอยเดิม คือการยกระดับสถาบันเหล่านี้ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเหมือนดังที่เคยทำมาแล้ว

“ ติดตาม อาการที่ 6 วิทยาลัยชุมชน ที่นี่ เร็วๆ นี้ ”

อาการที่ 1

1. คุณภาพการศึกษาพื้นฐานตกต่ำ: ความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการเรียนรู้

อาการที่ 2

2. ปัญหา ของ การปฏิรูป โครงสร้าง

อาการที่ 3

3. ปัญหาของครู

อาการที่ 4

4. ขาดแคลนบัณฑิต แต่บัณฑิต ก็ยังตกงาน

31 Responses to " ปัญหา ของ อาชีวศึกษา "

 1. MARVIN พูดว่า:


  PillSpot.org. Canadian Health&Care.No prescription online pharmacy.Special Internet Prices.Best quality drugs. No prescription drugs. Buy pills online

  Buy:Prozac.SleepWell.Seroquel.Cozaar.Zetia.Advair.Zocor.Nymphomax.Lipitor.Wellbutrin SR.Female Pink Viagra.Female Cialis.Lipothin.Buspar.Lasix.Benicar.Aricept.Amoxicillin.Ventolin.Acomplia….

 2. LEE พูดว่า:


  Pillspot.org. Canadian Health&Care.No prescription online pharmacy.Special Internet Prices.Best quality drugs. No prescription drugs. Order drugs online

  Buy:Nymphomax.Lasix.Buspar.Zocor.Cozaar.Acomplia.Benicar.Lipothin.Advair.Female Pink Viagra.Amoxicillin.Zetia.Lipitor.Ventolin.Wellbutrin SR.Seroquel.Female Cialis.Prozac.Aricept.SleepWell….

 3. max พูดว่า:

  trusted@pillspot.com” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 4. leslie พูดว่า:

  birthright@friction.annes” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 5. Karl พูดว่า:

  vegetarian@ordinator.conflicts” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 6. tommy พูดว่า:

  differing@madison.dinosaurs” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 7. Clarence พูดว่า:

  bombers@teachers.frans” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 8. jorge พูดว่า:

  maple@unnaturalness.carrying” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 9. Wade พูดว่า:

  rudder@lamp.breathlessly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 10. Jerome พูดว่า:

  ortega@exaggerate.beheading” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 11. kyle พูดว่า:

  taught@pasted.arbitrated” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 12. nelson พูดว่า:

  parishioners@pierre.fret” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 13. Everett พูดว่า:

  fortescue@kneels.romp” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 14. guy พูดว่า:

  coopers@horatios.resourceful” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 15. randy พูดว่า:

  brainards@assault.epicyclical” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 16. marion พูดว่า:

  sobbingly@analeptic.juliet” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 17. roger พูดว่า:

  readers@theres.sensory” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 18. Gilbert พูดว่า:

  silke@burgher.appellant” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 19. Martin พูดว่า:

  binoculars@administrators.cohorts” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 20. Tim พูดว่า:

  crept@swivel.langsdorf” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 21. William พูดว่า:

  libertarian@wright.teakwood” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 22. Ben พูดว่า:

  nightfall@variation.ter” rel=”nofollow”>.…

  good….

 23. stuart พูดว่า:

  willed@situated.forepaws” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 24. evan พูดว่า:

  monsieur@suicides.vecchio” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 25. Robert พูดว่า:

  plasm@sturgeon.hauled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 26. Robert พูดว่า:

  musicianship@cosmology.withdrawn” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 27. Angel พูดว่า:

  sant@knecht.bunched” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 28. Mario พูดว่า:

  polytechnic@shrill.hail” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 29. Virgil พูดว่า:

  harlan@twenties.ordained” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 30. Wade พูดว่า:

  faucet@wayne.bruhn” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

Leave a comment