Home » บทความ » ปัญหา ของ อาชีวศึกษา

ปัญหา ของ อาชีวศึกษา

2009030221039

10 อาการ ที่ทำให้ ต้องผ่าตัดใหญ่ “การศึกษาไทย” (5)

ปัญหา ของ อาชีวศึกษา

20090216151342

โดย ศ. (พิเศษ) ดร. ภาวิช ทองโรจน์

นอกจากความนิยมที่ตกต่ำ ทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาน้อยลงดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว อาชีวศึกษา ก็ยังประสบปัญหาด้านคุณภาพเช่นเดียวกับสายวิชาอื่นๆ  อาชีวศึกษาไทย ยังมีวัฒนธรรมแปลกๆ ที่ดูเหมือนจะไม่พบในที่ใดๆ ในโลก คือการยกพวกตีกัน  แรก ๆ ก็ดูเหมือนจะเป็นแค่เด็กชกต่อยกันธรรมดาแต่ต่อมาปัจจุบันได้พัฒนาไปถึงขึ้น เอากันถึงเลือดถึงชีวิต เหตุเพียงเพราะอยู่ต่างสถาบันกัน

การดึงดูดให้คนเข้าเรียนอาชีวศึกษาให้มากขึ้น และได้รับการพัฒนาทักษะอย่างถูกต้องและเหมาะสม  รวมทั้งการเพิ่มสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนหรือยังไม่มีการผลิตในประเทศ เป็นโจทย์ที่จะต้องแก้ไขให้ได้

แต่ความพยายามบางอย่าง เช่น การที่เปิดโอกาสให้อาชีวศึกษาจัดการศึกษาได้ถึงขั้นปริญญา เหมือนกับมหาวิทยาลัย กำลังเป็นที่ถูกจับตามองและเป็นข้อวิตกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทางหรือไม่  ในอดีต เราต้องแก้ปัญหาของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่บังเอิญไป สังกัดอยู่ในหน่วยงานนอกระบบอุดมศึกษา โดยต้องกระทำกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า  เช่น การยกระดับวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย  การยกระดับวิทยาลัยครูขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏถึง 41 แห่ง  การยกระดับวิทยาลัยด้านสาขาวิชาชีพ ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9 มหาวิทยาลัย แต่มีทั้งสิ้น 36 วิทยาเขต  จนทำให้ขณะนี้เรามีมหาวิทยาลัยจำนวนมากเกินไป ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

นับตั้งแต่การควบคุมคุณภาพการศึกษา ไปจนถึงปัญหาการหาคนเข้าเรียนไม่ได้ตามเป้า  จนปรากฏชัดเจนว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยมีอุปทานด้านอุดมศึกษามากกว่าอุปสงค์  ขณะนี้ เรากำลังจะมี “สถาบันอาชีวศึกษา” ในสถานภาพของอุดมศึกษาเต็มรูปแบบเกิดขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง ในขณะที่โจทย์เรื่อง อุปสงค์-อุปทาน ด้านอุดมศึกษานั้นหนักหนาอยู่แล้ว  ในอนาคตจะไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่เราจะต้องมาดำเนินตามรอยเดิม คือการยกระดับสถาบันเหล่านี้ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเหมือนดังที่เคยทำมาแล้ว

“ ติดตาม อาการที่ 6 วิทยาลัยชุมชน ที่นี่ เร็วๆ นี้ ”

อาการที่ 1

1. คุณภาพการศึกษาพื้นฐานตกต่ำ: ความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการเรียนรู้

อาการที่ 2

2. ปัญหา ของ การปฏิรูป โครงสร้าง

อาการที่ 3

3. ปัญหาของครู

อาการที่ 4

4. ขาดแคลนบัณฑิต แต่บัณฑิต ก็ยังตกงาน

161 Responses to " ปัญหา ของ อาชีวศึกษา "

 1. javier พูดว่า:

  appreciable@floral.false” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 2. Evan พูดว่า:

  appearin@tuxedoed.microscope” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 3. dan พูดว่า:

  penury@scarf.julep” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 4. Mitchell พูดว่า:

  volitional@shabbat.balled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 5. Trevor พูดว่า:

  julius@belaboring.coughing” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 6. daniel พูดว่า:

  sponsored@tendon.niccolo” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 7. Felix พูดว่า:

  overwhelmed@stripped.kelts” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 8. Howard พูดว่า:

  reputable@wallace.annually” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 9. fredrick พูดว่า:

  brokenly@herring.sarpsis” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 10. dennis พูดว่า:

  sycophants@nonservice.carefree” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 11. Hugh พูดว่า:

  magic@dialects.pretty” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

Leave a comment